söndag 15 januari 2012

Fakta om doulaeffekten

Flera studier visar att en doulas närvaro under förlossningen:
  • Tenderar att resultera i kortare förlossningar med färre komplikationer.
  • Minskar negativa känslor om ens egen förlossning.
  • Minskar behovet av värkstimulerande dropp, sugklocka el. tång och kejsarsnitt.
  • Minskar mammans behov av smärtlindring och/eller epidural.
Research visar att föräldrar som får stöd av en doula:
  • Känner sig säkrare och mer omhändertagna.
  • Kommer fortare igång med amningen.
  • Har större självförtroende i föräldrarollen.
  • Har mindre risk att drabbas av postpartum depression.
  • Lättare att ställa om sig till den nya familjedynamiken.
Källa: DONA International www.dona.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar