Kostnad

Kostnaden för min doulatjänst är 6000 kronor  inkl. moms. Men det kan variera, beroende på vad man behöver och vill ha.  Den första träffen kostar 500:- och betalas på plats. 
En faktura skickas när jourtiden startar.


I priset ingår: 
  • Möte före förlossningen enligt överenskommelse.  
  • Tjugofyra timmars doulajour från en vecka före bf tills barnet är fött.
  • Närvaro vid förlossningen från början till slut (vid en långdragen förlossning kan en avbytare behöva kallas in).
  • Ett möte efter förlossningen.