tisdag 18 oktober 2011

Pranayama

Att andas är det mest grundläggande i livet. Andningen är sammankopplad med alla kroppens system: cirkulationen, matsmältningen, nervsystemet och det system som utsöndrar hormoner och andra ämnen beroende på vad kroppen har behov av. Inom Yogan kallas essensen av det andningen ger för Prana.

Pranayama, är en del av en yogisk andningsteknik då man expanderar den vanligtvis ganska lilla andningsreservoaren vi till vardags går omkring med, genom att länga, dirigera och kontrollera själva andningsrörelsen för att sedan begränsa den ökande vitala energin till kroppen och medvetandet.

Pranayama omfattar fyra steg av yogisk andning: en inandning, en paus, utandning och ytterligare en paus. Mjukheten i andningen är av avgörande betydelse då man praktiserar Pranayama.

Genom att utöva Pranayama förbättrar man sin fysiska och mentala hälsa. Alla delar av kroppen utvecklas i proportion till varandra om Pranayama utövas regelbundet. Ansiktet får utstrålning, sinnesorganen utvecklar en ökad känslighet, blodcirkulationen förbättras och hjärnan får en ny vitalitet.

Yogis tror på att andningen och sinnet är helt beroende av varandra. Alltså om någons andning är under kontroll, så är även sinnet det. Utövandet av Pranayama syftar till att föra sinnet till en känsla av inre frid, vilket är det mest grundläggande för att leva ett bra liv.
Ayushveda 
 
Artikeln hittade jag på www.wellnessguide.se
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar