söndag 4 mars 2012

K-Vitamin

Bara en kort stund efter att barnen är fött så får det nyfödda barnet en injektion av K-Vitamin. Oftast får barnet sprutan av barnmorskan utan att du som förälder ens blivit tillfrågad. Det sker på rutin.


Vet du varför ditt barn får K-vitamin? 


På Bipacksedeln så står det:
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Det är inte så lätt att noga läsa igenom något, man knappt är medveten om att ens barn får. Det står även om biverkningar som kan vara intressant att veta:

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Konakion Novum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):
 • överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall i samband med intravenös injektion
 • lokala reaktioner vid injektionsstället
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Här på Babycenter kan du läsa om vad K-vitaminet gör och vad forskare anser om K-vitamin.


Här är ett citat av Kirsten Nisted som jag hittade:


Av erfarenhet har jag sett att naturen är klok, människokroppens uppbyggnad och funktioner är noga samordnade och har sin betydelse, det dröjer bara innan vi människor genomskådar detta. Och i detta samband kan man undra om den låga K-vitaminkoncentrationen de första dygnen kanske har en betydelse. År 1992 kom rapporter om att K-vitaminprofylaxen kunde ha ett samband med de ökande fallen av leukemi hos barn.

Andra aspekter som man måste ha med i övervägandet om K-vitamintillförseln är att en injektion går förbi hudbarriären som representerar människans integritet och immunsystem. Sprutan är oftast det första barnet får i sig. K-vitamin är ett syntetiskt framställt ämne och medlet är även tillsatt konserveringsmedel, det vill säga ämnen som är kroppsfrämmande för den mänskliga organismen och därmed belastar ämnesomsättningen. I ämnesomsättningen sker människans nedbrytning och uppbyggnad av kroppsegen substans, och om denna blir överbelastad ökar risken för utvecklandet av allergier.


5 kommentarer:

 1. Gud vad kul att du skrev om K vitaminet och vad bra att du även tog upp den "andra sidan" som ifrågasätter det.
  Kram Emma

  SvaraRadera
 2. Vårt samtal inspirerade mig. Tack för igår.
  Kram

  SvaraRadera
 3. Hänger inte riktigt med. Borde man låta barnet ta emot eller inte?? Inre blödningar låter lite oroväckande men som alltid spelas det på våra rädslor!

  SvaraRadera
 4. Anna. Jag vill inte tala om för någon vad de bör göra. Jag vill bara berätta om k-vitaminet och hur det ges, så att fler är medvetna om vad deras nyfödda barn får.
  Jag tycker även att man skulle få frågan om man vill att sitt barn ska bli injicerad med k-vitamin, så att man har en chans att få välja och inte som det är nu.

  SvaraRadera
 5. En fundering. Med detta resonemang ska man som patient ALLTID kräva att få läsa på bipacksedlarna då dessa ALLTID anger att de ska läsas noga. Blir en jobbig tid på sjukhuset. Lycka till.

  SvaraRadera