onsdag 8 februari 2012

Politiker sparar pengar på mammamors bekostnad.

I dag i GP finns det en artikel skriven av barnmorskan Eva-Maria Vassberg om hur politiker sparar pengar och hur det går ut över mammor, pappor, barnmorskor och undersköterskor. Ja, alla som befinner sig på en förlossningsavdelning. 


Så här skriver Eva-Maria
Mer teknik och mindre personal
Föda barn är en av livets största upplevelser. Processen är djupt biologisk, utvecklad under miljoner års evolution. Krafterna finns inom varje kvinna och kan frigöras av skickliga barnmorskor.
Den medicinsk-tekniska modellen för mödra- och förlossningsvård är utvecklad av män som produkt av den industriella revolutionen. Förändringarna på SU går mot ökad teknik, fler och dyrare apparater men färre människor. Personalvård finns inte, processhandledning saknas. Utvecklingen är omänsklig. Vad är nästa steg, förlossningar bara under kontorstid?
Signalerna är illavarslande.

Här kan du läsa hela artikeln

Här är en bild från en fantastisk förlossning (där jag doulade) på södra BB, med en mycket närvarande barnmorska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar