torsdag 22 december 2011

Ryggbedövning vid förlossning

Ryggbedövning är den effektivaste och vetenskapligt bäst dokumenterade metoden för att lindra smärta vid förlossningar, men också den mest komplicerade. Ryggbedövning är ett samlingsnamn för epiduralbedövning, spinalbedövning och kombinerad spinal- och epidural-bedövning. 

Här på vårdguidens hemsida kan du läsa mer om ryggbedövning vid förlossning. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar