fredag 28 september 2012

Doulautbildning i Lund

Även i Lund kommer det att vara en dulautbildning nu under hösten.

Så här står det:


Doulautbildningen består av två block under två helger. Hemuppgifter görs inför varje block. Båda blocken är teoretiska och praktiska och hjälper dig få en 
förståelse för doulans roll och födandet ur ett helhetsperspektiv.

“Alla borde göra denna kurs”, sa en tidigare deltagare. Kursen hjälper dig att bearbeta dina tidigare förlossningsupplevelser och att få en förståelse för hur din egen födelse påverkade dig. När man har en förståelse för sin egen erfarenhet kan man hjälpa och stötta andra bättre.

Datum: OBS! Preliminära datum!
Block 1: 20-21 oktober 2012
Block 2: 17-18 november 2012

Här kan du läsa mer om utbildningen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar