söndag 14 augusti 2011

Tvillingar

Dubbelt så roligt eller dubbelt så jobbigt? Att få två barn på en gång kan kännas som en extra stor gåva och barnen känner sig trygga med att ha varandra. Ändå går det inte att blunda för att det kan föra med sig en del problem både med att vänta och att få tvillingar.

Tvåäggstvillingar blir det när två ägg blir befruktade av två spermier. Då blir barnen i princip inte mer lika varandra än syskon med samma föräldrar.

Enäggstvillingar blir det om en spermie befruktar ett ägg som sedan delar sig. Dessa barn blir genetiskt identiska. De kan bli mycket lika varandra, men trots sin gemensamma genuppsättning kan barnens utseende och egenskaper ändå skilja sig åt.


Hur vanligt är det att få tvillingar?


Cirka 1,5 procent av alla födslar i Sverige resulterar i tvillingar. Av alla tvillingar är cirka 75 procent tvåäggstvillingar och 25 procent enäggstvillingar. När det gäller enäggstvillingar föds ungefär lika många runtom i världen. Antalet tvåäggstvillingar varierar mellan olika folkgrupper eftersom det delvis är ärftliga faktorer som gör att det blir tvåäggstvillingar. När det gäller fördelningen mellan könen föds ungefär lika många pojkar som flickor.

 

Vem får tvillingar?


Benägenheten att få tvåäggstvillingar går i arv. Om din mamma eller syster har fått tvåäggstvillingar ökar chansen att du också ska få det. När det gäller kvinnor som själva är enäggstvillingar är ärftligheten inte säkerställd.

Provrörsbefruktningar (IVF) har fört med sig att tvillingfödslarna ökat de senaste 15 åren.

Med ökande ålder hos mamman ökar också möjligheten att få tvillingar.

 

Ultraljudsundersökning


Alla erbjuds en ultraljudsundersökning omkring vecka 18. Det är då barnmorskan kan se om det finns ett eller flera foster i livmodern. Det är viktigt att känna till för att planera för kontroller under graviditeten och förbereda inför förlossningen. För att veta hur tvillingar växer krävs flera ultraljudsundersökningar under graviditeten.

 

Besvär och komplikationer


Att vänta tvillingar brukar vara mer ansträngande för mamman och magen blir betydligt större och tyngre än när man väntar ett barn. I den 30:e graviditetsveckan är den blivande tvillingmammans mage lika stor som magen hos en fullgången mamma som bara väntar ett barn.

Det är vanligt att tvillingmammor behöver sjukskrivning någon gång mellan vecka 25 och 30. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är att det brukar bli tidiga sammandragningar eller förvärkar. Tala med din arbetsgivare och personal på mödravårdscentralen i god tid.

Kroppsliga besvär är vanligare vid tvillinggraviditet. Illamående, ryggont, halsbränna, trötthet samt svullna händer och fötter får du i högre grad än den som väntar ett barn. Blodbrist, högt blodtryck, havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och graviditetsklåda är också vanligare när man väntar mer än ett barn.

Alla tvåäggstvillingar har var sin moderkaka och varsin fostersäck. Gränsen mellan de två säckarna bildar då en skiljevägg. Två tredjedelar av enäggstvillingarna delar på en gemensam moderkaka. En procent av alla tvillingpar har ingen skiljevägg alls mellan sig i livmodern, vilket innebär att de delar både moderkaka och fostervatten och kan ha direkt kroppskontakt.

Hos enäggstvillingar kan det uppstå en ovanlig komplikation som kallas tvillingtransfusion. Vid tvillingtransfusion minskar blodtillförseln till den ena tvillingen medan den andra får mer blod. Det kan vara livshotande för båda. Mamman kan då märka att magen växer till kraftigt eftersom fostervattnet ökar. Händer detta måste du snarast söka specialistvård.

Många av tvillingparen föds för tidigt. Genomsnittsförlossningen sker vecka 38, men enäggstvillingar föds oftast tidigare än så. Om den ena tvillingen inte växer som den ska kan barnen behöva förlösas i förtid. Ibland händer det att kvinnan läggs in på sjukhus på grund av komplikationer. Det kan till exempel handla om förvärkar och risk att föda för tidigt.

 

Att tänka på under graviditeten


Liksom alla blivande mammor bör du som väntar tvillingar tänka på att:

 • dra ner på tempot
 • vila
 • få tillräckligt med sömn
 • äta näringsriktig mat på regelbundna tider
 • motionera lagom.

Eftersom det är påfrestande för din kropp att vänta tvillingar behöver du dra ner på tempot fram till förlossningen. Känn efter vilka signaler din kropp ger och försök att vila när du känner att du behöver det. Kanske behöver du se över dina matvanor. Du kan förbereda dig mentalt genom att läsa litteratur om till exempel tvillingar, amning, förlossning och kejsarsnitt.

 

Förlossningen


Ungefär hälften av tvillingarna föds på naturlig väg medan hälften av barnen förlöses med kejsarsnitt.

 

Naturlig förlossning


Om du inte har fött innan ditt beräknade datum sätts förlossningen i gång. Du ska helst inte gå längre än till vecka 40 eftersom moderkakan därefter inte orkar försörja fostren lika bra.

Ligger båda barnen med huvudet nedåt, vilket de gör i cirka 45 procent av fallen, är naturlig förlossning att föredra om graviditeten har varit normal. Även om bara en av tvillingarna ligger med huvudet nedåt går det att föda på vanligt sätt. Runt vecka 34 bör de blivande föräldrarna planera förlossningen med barnmorska och läkare. Tvillingar föds i regel ett par veckor tidigare än andra barn.

 

Kejsarsnitt


Om förlossningsläkaren bedömer att något av fostren inte klarar av en vanlig förlossning föreslår man kejsarsnitt. När tvillingen längst ned ligger med stjärten nedåt, så kallad sätesbjudning, rekommenderar man också planerat kejsarsnitt. Detsamma gäller om barnen av någon anledning behöver komma ut före vecka 34. Det kan handla om att barnen är särskilt små och sköra eller att mamman är sjuk.

 

Enäggs- eller tvåäggstvillingar?


Många föräldrar är nyfikna på om barnen är enäggs- eller tvåäggstvillingar. För tvillingarna själva kan det kanske också vara intressant att veta när de blir äldre.

De 25–30 procent av tvillingparen som har olika kön är självklart tvåäggstvillingar. När barnen är av samma kön och man efter förlossningen ser att det finns två eller inga blad i skiljeväggen är barnen enäggstvillingar. Även enäggstvillingar kan ha varsin moderkaka. Finns det fyra blad i skiljeväggen kan det röra sig om både en- och tvåäggstvillingar. Vid Rättsmedicinalverket i Linköping kan man då avgöra om barnen är enäggstvillingar eller inte. Det behövs ett så kallat munskrapsprov från varje barn för att analysen ska kunna göras. Laboratoriet vid avdelningen för rättsgenetik och rättskemi kan skicka ut material så att föräldrar på ett enkelt sätt kan göra provet själva. Kostnaden för provanalysen får föräldrarna oftast betala själva.

 

Behandla tvillingarna som individer


Det är viktigt att behandla barnen som individer. Försök att inte jämföra dem för mycket. De måste få mogna i sin egen takt. Det är till exempel inte alltid som enäggstvillingar följs åt exakt när det gäller utvecklingen. Att bli benämnd som nummer ett och nummer två eller som storebror respektive lillebror, fast det kanske bara skiljer minuter mellan dem, kan vara hämmande.

Som tvillingförälder ingår det i uppgiften att försöka få respektive tvilling att bli självständig och få en stark självkänsla. För att barnen ska få en egen identitet behöver de vänja sig vid att den andra tvillingen inte alltid finns i närheten. Som förälder kan du ta med en av tvillingarna på en tur till affären eller på en lekstund i parken. Det som har betydelse är att ni delar på barnen ibland – det ni gör behöver inte vara så märkvärdigt.

Tvillingar bildar lätt en enhet som stänger ute andra barn. Av den anledningen kan det vara bra att låta dem leka med andra barn var och en för sig. På så sätt kan de få egna vänner. Ni som föräldrar får ta ställning till om de ska gå i separata grupper på dagis och i skolan när det blir aktuellt.

Artikeln är från Vårdguiden2 kommentarer:

 1. Syrran har tvåæggstvillingar som førsta person i slækten. Jag ær himla tacksam att jag inte ærvt førmågan. Ett barn åt gången, ungefær vart trettonde år ær vad jag orkar med :-D

  SvaraRadera
 2. Att få tvillingar verkar oerhört spännande. Men också väldigt krävande. Jag brukar drömma om tvillingar, men mest för att få namnge två stycken samtidigt. Att sköta om två spädbarn samtidigt, drömmer jag inte om ;)

  SvaraRadera