fredag 26 augusti 2011

Michel Odent

Den 21 september kommer Michel Odent till Födelsehuset i Göteborg, för en utbildningsdag av doulor, förlossningspedagoger, barnmorskor och andra intresserade.

Den franska läkaren Michel har varit verksam sedan 50-talet och är en av världens mest kända förespråkare av naturliga förlossningar - en förebild som bland annat fått den svenska vården att skapa mer hemlika förlossningsrum på sjukhusen.

Kom och ta del av hans enorma kunskap och hör vad han har att säga! 
Klicka här för att komma till Födelsehusets hemsida, där du kan läsa mer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar