tisdag 15 januari 2013

Failur to progress

Hur väljer djur att föda barn? Ofta drar de sig undan, till en lugn och trygg plats. Men vi människor. Hur gör vi (de flesta av oss)? Jo vi föder i ett sjukhusrum, med en massa okända människor och med full belysning. 
Hur tryggt och intim känns det?

Här är en rolig liten film på det temat. 


1 kommentar: