måndag 3 mars 2014

”Stoppa de rutinmässiga proven på navelsträngen”
Provtagningen kan signalera att vi måste kontrollera det som är friskt, skriver ett antal barnmorskor och läkare.

Istället föreslår de att den nuvarande, rutinmässiga navelsträngsprovtagningen på alla barn – även kliniskt opåverkade – ersätts med en riktad provtagning på påverkade barn, samt att det utarbetas tydliga nationella riktlinjer eller rekommendationer på vilka indikationer som ska ligga till grund för provtagning från navelsträngen i samband med födelsen.

Här kan du läsa hela artikeln som publicerades för några dagar sedan på dagensmedecin.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar