torsdag 12 december 2013

Information om hemförlossning

Så här skriver Liisa Svensson:

En gång i månaden från och med januari 2014 finns möjlighet för dem som är nyfikna på att föda hemma att träffa oss barnmorskor som arbetar med hemfödslar och få veta mer om hur det är organiserat i Stockholms län. Varmt välkomna!

Och det här går att läsa på Egen Barnmorskas facebook sida:

Den 8/1 kl 17-18 finns vi på Allvis på Rosenlunds sjukhus. Vi kommer prata hemfödsel. Vi och andra hembarnmorskor planera att ha träff andra onsdagen varje månad med olika teman. Varmt välkomna!

Vill du veta mer om hemförlossning kan du besöka Föreningen föda hemma´s hemsidan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar