lördag 16 mars 2013

Inlägg från en barnmorska.


På facebook sidan: Stödbarnmorskornas kamp, kan man läsa följande:

Filippa Reinfeldt svarar alla lika. Större delen av svaret handlar om barnmorskornas löner, vilket vi inte alls har diskuterat. Pengarna klinikerna får in på förlossningar räcker uppenbarligen inte, i så fall hade vi inte haft de aktuella problemen. Ersättningen per förlossning måste höjas.Hej 


Tack för ditt mail till Filippa Reinfeldt, som hon har bett mig svara på.Barnmorskorna på våra förlossningskliniker runt om i Stockholms län gör varje dag, och natt, ett fantastiskt jobb och ger alla mammor en fin och trygg upplevelse när de föder barn. Ni är självklart värda all uppskattning och beundran för den fina insats ni gör.Löner är en förhandlingsfråga mellan arbetsgivare och fackförbund, det är inte något som Filippa Reinfeldt har inflytande över. Det gäller också arbetsmiljöfrågor. Däremot är det självklart så att de resurser som landstinget skickar med till sjukhusen måste vara tillräckliga för att bedriva en bra verksamhet. Därför är det så att ju fler mammor som väljer att föda på en viss klinik, desto mer pengar får den kliniken. På så vis kan populära sjukhus kunna anställa fler barnmorskor så att alla mammor ska få en trygg och bra vård. Landstinget jobbar nu hårt tillsammans med sjukhusen för att snabbt öka kapaciteten för att trygga vår fina förlossningsvård för mammorna i Stockholms län.Med vänliga hälsningar

Maria Olovsson

Landstingsrådssekreterare (M)

Du kan stötta barnmorskorna genom att gilla och dela deras sida Stödbarnmorskornas kamp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar