onsdag 20 februari 2013

Överdiagnostik och skadliga rutiner i förlossningsvårdenVi behandlar ofta kvinnor och barn ”för säkerhets skull”. 
Det finns en risk att screening, när den kommer att omfatta allt fler sjukdomar, i förlängningen kommer att minska människors tilltro till den egna förmågan att uppfatta tecken på sjukdom.

Många rutiner i svensk förlossningsvård, som att ta prov från nyföddas navelsträng samt ge livmodersammandragande läkemedel till nyförlösta mödrar, är onödiga och ibland direkt skadliga, skriver Ingela Wiklund.

Här kan du läsa hela artikel, som jag tycker är väldigt intressant och bra skriven. 
Det stärker nämligen det som jag själv upplevt under förlossningar och ifrågasätter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar