Sidor

Doula

En doula är en kvinna som har erfarenhet av att stödja andra föräldrar inför, under och efter förlossningen. Under nästan alla tidsepoker och i nästan alla kulturer, har det funnits andra kvinnor runt den födande kvinnan. De har funnits där för att dela med sig av sin erfarenhet, sina praktiska kunskaper, sin styrka och sitt lugn. Erfarna kvinnors stöd till andra kvinnor under graviditet, förlossning och barnsängstid har inneburit ett slags systerskap, som har förts vidare från kvinna till kvinna, från generation till generation. 

Men i och med att förlossningarna mer och mer flyttat in på sjukhusen har denna viktiga del av stödet till den födande kvinnan glömts bort. Något viktigt har därmed gått förlorat. Att föda barn är idag medicinskt säkrare - men ofta ensammare och mer stressfyllt än tidigare. 
Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till denna historiska kvinnotradition. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen

 
Doulaeffekten 

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat*: 

  • önskemål om epidural bedövning minskar med i snitt 60% 
  • antalet kejsarsnitt minskar med i snitt 50% 
  • behovet av medicinsk smärtlindring minskar med i snitt 30% 
  • förlossningens längd minskar med i snitt 25% 
  • den andra föräldern känner sig mer delaktig under och efter förlossningen 
  • anknytningen mellan mamman och barnet blir starkare och amningen fungerar bättre 
  • risken för förlossningsdepression minskar drastiskt 


*


*Mer läsning finns att tillgå här